skończenie


skończenie
Do skończenia świata zob. świat 7.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • skończenie — I n I rzecz. od skończyć ◊ Robić coś, coś się będzie działo (aż) do skończenia świata «robić coś bardzo długo, wiecznie, stale, coś będzie długo trwało» II «w całym tego słowa znaczeniu, co się zowie; w sposób doskonały, całkowicie, zupełnie»… …   Słownik języka polskiego

  • upływ — m IV, D. u, Ms. upływwie, blm 1. «o pewnym okresie, przeciągu czasu: przejście, minięcie, skończenie się» Po upływie godziny, kwadransa. Przed upływem miesiąca. ∆ Z upływem lat, czasu itp. «w miarę upływania, przemijania lat, czasu itp.» 2.… …   Słownik języka polskiego

  • upływ — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. upływwie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} w odniesieniu do odcinków czasu, przeciągu czasu lub zdarzeń trwających w czasie: przejście, przeminięcie, skończenie się :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień